Privātuma politika

Šajā privātuma politika informē par privātuma praksi saistībā ar www.olivellas.lv mājas lapu.

Lietojot šo vietni, jūs sniedzat savu piekrišanu informācijas vākšanai, lietošanai, nosūtīšanai un izpaušanai, kā tas ir aprakstīts šajā privātuma politikā.

Jūs skaidri piekrītat tam, ka mēs varam:

Tiešās saites uz dažām svarīgākajām šīs privātuma politikas sadaļām:

Kā mēs iegūstam un lietojam informāciju?

Kā un kāda veida informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tikai tāds personas datus, kurus jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Kad jūs lietojat olivellas.lv mājas lapu vai pakalpojumus, mājaslapas uzturētāja Mozello serveri automātiski ieraksta informāciju, ko jūsu pārlūks nosūta ikvienai jūsu apmeklētai mājas lapai, piemēram, diennakts laiku, pārlūka veidu, atsauces mājas lapas adresi un jūsu IP adresi.

Reģistrējoties olivellas.lv pakalpojumiem, mēs varam lūgt jūs sniegt tādu informāciju kā jūsu vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums un e-pasta adrese. Ja jūs veicat pasūtījumu tiešsaistē pie mums, mēs varam lūgt sniegt arī papildu informāciju, piemēram, rēķina izrakstīšanas adresi.

Veicot pasūtījumu tiešsaistē pie mums, jūs varat tikt novirzīts uz SSL drošu mājas lapu, ko vada mūsu uzticams rēķinu apstrādes komersants (KEVIN), kur jums būs jāsniedz personas dati mūsu rēķinu apstrādes komersantam. Informāciju, ko jūs sniedzat mūsu rēķinu apstrādes komersantam, apstrādās saskaņā ar tā privātuma politiku (kas ir pieejama rēķinu apstrādes lapu apakšējā daļā) un līdz ar to iesakām jums iepazīties ar šādu politiku pirms pirkuma veikšanas. Olivellas.lv būs piekļuve jūsu vārdam, uzvārdam, uzņēmuma nosaukumam, adresei un kontaktinformācijai, bet mums nebūs piekļuves jūsu maksājuma konta piekļuves datiem.

Kā mēs varam izmantot iegūto informāciju?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai sniegtu jums jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus;
 • lai apstrādātu jūsu pasūtījumus, noformētu rēķinus un ziņotu jums par jūsu pasūtījuma statusu;
 • lai sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu;
 • lai sniegtu jums informāciju saistībā ar izmaiņām jūsu pasūtītajos produktos.


Mozello vara nodot jūsu informāciju trešām personām turpmāk minētajos gadījumos.

 • Lai ievērotu juridiskās prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu Mozello, jūsu un citu personu likumīgās tiesības. Ciktāl to skaidri neaizliedz normatīvo aktu prasības, mēs varam izpaust mūsu iegūtos personas datus, nepaziņojot jums, ja mēs godprātīgi uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai :(a) ievērotu normatīvo aktu prasības vai uzraudzības iestādes pieprasījumu; (b) sadarbotos ar tiesībsargājošajām iestādēm vai citām uzraudzības iestādēm izmeklēšanas jomā (šādā gadījumā informāciju pieprasījušai uzraudzības iestādei nav obligāti oficiāli jāiesniedz mums pavēste); (c) izmeklētu, novērstu vai veiktu pasākumus saistībā ar iespējamām noziedzīgām darbībām; (d) izpildītu līgumu; aizsargātu un aizstāvētu Mozello, tā saistīto korporatīvo personu un to attiecīgo darbinieku, klientu un partneru, un aģentu, citu lietotāju un vispārējās sabiedrības tiesības vai īpašumu; vai (e) rīkotos situācijās, kurās pastāv apdraudējums jebkuras personas personiskai drošībai.

Cik ilgi Mozello glabā iegūtos personas datus?

Mozello glabā jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Sīkdatnes un kā Mozello tās lieto

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu vai padarītu mājas lapu darbību efektīvāku, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem. Neviena šīs mājas lapas lietotā sīkdatne nesatur nekāda veida personas datus. Turpmāk tekstā sniedzam sīku sarakstu ar sīkdatnēm, ko var iestatīt šī mājas lapa.

 • Sesijas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir obligāti nepieciesamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, pierakstīšanos jūsu kontā.
 • Sīkdatnes, kuras atceras jūsu izvēli. Dažas šajā mājas lapā lietotās sīkdatnes ļauj mājas lapai atcerēties jūsu izdarītās izvēles (piemēram, jūsu valodas izvēli). Šīs sīkdatnes ir obligāti nepieciešamas labas lietotāja pieredzes nodrošināšanai.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu informāciju par to, kā apmeklētāji lieto mūsu mājas lapu. Mēs lietojam šo informāciju, lai sagatavotu ziņojumus, un tā mums palīdz uzlabot vietnes darbību. Sīkdatnes uzglabā informāciju anonīmā veidā.

Kā jūs kontrolējat sīkdatnes?

Visas neobligātās pirmās puses sīkdatnes pēc noklusējuma ir automātiski izslēgtas. Jums nav jāveic nekādas papildus darbības, lai atteiktos.

Ja vēlaties mums palīdzēt ar izaugsmes un produktu uzlabošanu, jūs varat iespējot neobligātās sīkdetnes, nospiežot Pieņemt visus uznirstošajā sīkdatņu panelī. Lai noslēptu uznirstošo sīkdatņu paneli, neveicot izmaiņas, nospiediet Pielāgot > Pieņemt tikai nepieciešamos.

Jūs varat kontrolēt sīkdatnes un atteikties no to saņemšanas vēl vairākos vairākos veidos.

 • Izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu. Lielākā daļa pārlūku piedāvā privātās pārlūkošanas režīmu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.
 • Pārveidojot pārlūka iestatījumus. Parasti jūs varat pārveidot sava pārlūka iestatījumus, lai iespējotu augstāku privātuma līmeni, būtiski neietekmējot jūsu lietotāja pieredzi.


Google Analytics

Mēs izmantojam Google Analytics rīku, lai saprastu, kā tiek lietota vietne, un lai uzlabotu lietotāju pieredzi. Lietotāja dati ir pilnībā anonīmi. Jūs varat uzzināt vairāk par Google nostāju attiecībā uz privātumu saistībā ar tā analītikas pakalpojumiem, apmeklējot vietni www.google.com.

Mēs varam izmantot Google Analytics Demogrāfijas un interešu ziņošanas funkcijas, lai apskatītu anonīmu statistiku par mūsu apmeklētāju demogrāfiju un interesēm.

Lai atspējotu šādas darbības, instalējiet Google Analytics pārlūka nepiedalīšanās iespējas pievienojumprogrammu (Google Analytics Opt-out Browser Add-on).

Datu glabāšana

Jūsu personas datu aizsardzībai Mozello izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Mēs izmantojam trešās puses piegādātājus un mitināšanas partnerus ar labu reputāciju, kas mums piegādā nepieciešamās aprīkojuma, programmatūras, tīklošanas, glabāšanas un ar to saistītās tehnoloģijas, kas ir nepieciešamas, lai uzglabātu jūsu datus un vadītu Mozello mājas lapu un pakalpojumus.

Mūsu datu glabāšanas un apstrādes tehnoloģiju sniedzēju sarakstā ir tādi sniedzēji kā Amazon Web Services, Google, KnownHost, Liquid Web, Groove Networks.

Mājas lapas un to dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Īrijā.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus privātos datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem.

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt jūsu Mozello glabāto personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami (a) pakalpojumu sniegšanai, (b) lai ievērotu normatīvo aktu prasības vai uzraudzības iestādes pieprasījumu.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami leģitīmi pamati. Jūs varat iebilst arī pret tādu apstrādi, ko veic tiešās tirgvedības nolūkiem.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Grozījumi.

Mēs varam periodiski atjaunināt šo politiku. Ikreiz to darot, mēs publicēsim šos grozījumus šajā lapā, lai jūs vienmēr zinātu, kādu informāciju mēs iegūstam, kā mēs to izmantojam un kādos apstākļos mēs to izpaužam. Grozījumi šajā privātuma politikā stāsies spēkā 30 dienas pēc to publicēšanas un attieksies uz mūsu rīcībā par jums esošajiem personas datiem tikai, ja jūs apmeklēsiet vietni pēc pārskatītās privātuma politikas spēkā stāšanās.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Salidzini.lv logotips